Poniżej znajdziesz specjalne, bardzo komfortowe narzędzie do przesyłania wideo

(z opcją przycięcia zbyt długiego nagrania)